Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

wykorzystaniem platformy sprzedaży: System sprzedaży internetowej B2B

I.Postanowienia ogólne

1. Platformę prowadzi firma „Anythink Paweł Laskowski" z siedzibą: Batalionów Chłopskich 87a/123, 01-307 Warszawa (dalej: „Sprzedawca”).

2. Dokonanie zakupu towarów w ramach Platformy wymaga każdorazowo akceptacji niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja Kupujących w ramach Platformy

1. Zarejestrowanie się Kupującego w ramach Platformy następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Platformy formularza rejestracyjnego.

III. Składanie zamówień w ramach Platformy

1. Z wykorzystaniem swojego konta utworzonego w ramach Platformy Kupujący może składać zamówienia na towary. Możliwe jest także dokonywanie zakupów bez rejestracji.

IV. Dostawa i odbiór Towarów

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS (na terenie Polski oraz UE) oraz Poczty Polskiej (wysyłki poza teren UE). Możliwy jest także odbiór osobisty po indywidualnych ustaleniach z Kupującym.

2. Dostawa za pośrednictwem UPS po przedpłacie jest zawsze darmowa, za pobraniem 10zł, niezależnie od ilości i wagi zakupionego towaru.

3. Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej zależny jest od kraju przeznaczenia oraz wagi zakupionego towaru. Wówczas ustalany jest indywidualnie wg. aktualnego cennika Poczty Polskiej.

4. Wysyłka następuje najczęściej nie później niż 24 godziny po dokonaniu zamówienia przez Kupującego. W szczególnych przypadkach może się wydłużyć, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinforowany.

V. Płatność i ceny

1. Ceny w sklepie są cenami brutto.

2. Klient posiadający europejski numer VAT ma możliwość zakupu towaru bez 23% polskiego VAT (nie dotyczy firm zarejestrowanych w Polsce).

3. Formy płatności to: PayU, PayPal, płatność za pobraniem (dotyczy tylko wysyłek na terenie Polski), płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

VI. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonych mu lub odebranych przez niego z magazynu Sprzedawcy towarów oraz ewentualnego zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady tych towarów w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty dostarczenia/odbioru towarów.

2. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny. Powinien zgłosić taką chęć Sprzedawcy w formie pisemnej (email) lub telefonicznej.

3. Kupujący odsyła wówczas towar na swój koszt. Zwrot pieniędzy przez Sprzedawcę następuje na rachunek bankowy Kupującego w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.

4. Zwracany towar nie może nosić żadnych widocznych śladów używania, być kompletny oraz w oryginalnym opakowaniu.

5. Sprzedawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na każdy sprzedawany towar. W przypadku stwierdzenia usterki, Kupujący powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy drogą pisemną (email) lub telefoniczną.

6. Kupujący wysyła uszkodzony sprzęt do serwisu na swój koszt, natomiast sklep odsyła sprzęt naprawiony/wymieniony na swój koszt.

7. Okres naprawy gwarancyjnej lub wymiany na inny egzemplarz nie przekroczy 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę uszkodzonego towaru. Okres ten może w szczególnych przypadkach ulec wydłużeniu (konieczność zamówienia części serwisowych u producenta itp.), jednak zawsze jest to omawiane z Klientem.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące wad i usterek fabrycznych, niezgodności produktu z opisem itp. należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu drogą pisemną (email) lub telefoniczną. Będą one rozpatrywane możliwie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od zgłoszenia przez Kupującego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez publikację zmienionego regulaminu w ramach Platformy.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Logistyka

Transport własny lub wysyłka kurierem

Logistyka

3 Gifts daily for lucky customers

Dział handlowy

0 000 000 000 0 000 000 000